Skarpety z bambusa jako alternatywy w celu skarpetek z bawełny.

Skarpety – część codziennego odzienia, zakładany na stopy. Zastąpiły uniwersalnie ongiś wykorzystywane onuce. Skarpetki stanowią noszone tak jak przez mężczyzn,jak ipanie w wielu okręgach kulturowych świata.

Dysponują one forma rury wyprofilowanej do układu stopy.Materiał, z jakiego są wykonane zależy między innymi od użycia skarpetki. Skarpety sportowe, uniwersalne oraz garniturowe (przeznaczone do butów wizytowych) produkowane są zwłaszcza spośród bawełny (często z dodatkami poliamidu, nylonu, elastyny, lycry). Budulcem wykorzystywanym doprodukcji skarpetki specjalizowanych (do butów górskich i narciarskich) nader wielokrotnie bywa także wełna.

Skarpety producent(zobacz drukarki do przywieszek) w skarpetach specjalizowanych, oprócz dodatków stosowanych w zwyczajnych skarpetkach, zawierają też inne włókna techniczne (np. coolmax) mogące poprawić ich właściwości termiczne, antybakteryjne, antygrzybiczne i anty zapachowe. Są one również dosyć wymyślne pod względem konstrukcji. Mają wzmocnienia w miejscach podatnych na przecieranie, obszary zwiększonej grubości, wstawki z materiałów ułatwiających odprowadzanie potu i nadmiaru ciepła (coolmax) w miejscach w największym stopniu narażonych na to zjawisko (grzbiet stopy), płaskie szwy (zapobiegające obtarciom), oraz ściągacze podtrzymujące skarpetkę w poprawny sposób na stopie.

Pasjonatom ekologii do gustu winny przypaść skarpety z bambusa. Są przyjazne otoczeniu, a do tego niezwykle delikatne i miłe w dotyku. A to tylko niektóre z ich plusów.Bambus – tropikalna roślina o zdrewniałych łodygach, które są w środku puste, posiada przeznaczenie nie tylko w budownictwie. Wykorzystuje się go również w przemyśle tekstylnym, a konkretnie do wyrobu skarpetek. Włók­no bam­bu­so­we, które po­wo­li pod­bi­ja rynek, wy­róż­nia się na tle in­nych półproduktów. Ma proste wła­ści­wo­ści an­ty­bak­te­ryj­ne, prze­pusz­cza po­wie­trze i za­po­bie­ga powstawaniu przy­kre­go za­pa­chu. Co ważne, jest przyjacielskie środowiska.

Dzię­ki swoim wła­ści­wo­ściom pro­duk­ty z włók­na bam­bu­so­we­go znajdują coraz wię­cej użyt­kow­ni­ków. Drze­wa bam­bu­so­we, które wy­ko­rzy­stu­je się przy pro­duk­cji włók­na, są do­kład­nie wy­bie­ra­ne. Prze­waż­nie po­cho­dzą z eko­lo­gicz­nych upraw. Włók­na bam­bu­so­we mogą być al­ter­na­ty­wą dla ba­weł­ny.Koszt skar­pe­tek z tego eg­zo­tycz­ne­go ma­te­ria­łu nie jest wy­gó­ro­wa­na.
Fabrykanci skarpet oferują ogromny wybór wzorów, najwyższej próby materiały, specjalne konstrukcje, mco powoduje że chodzenie w obecnie produkowanych skarpetkach to czysta przyjemność! Oprócz skarpet produkowane są skarpety stopki idealne na co dzień i do uprawiania sportów, skarpety wizytowe, mikro stopki dla tych, którzy wypatrują skarpetek wygodnych, ale przy tym prawie że niewidzialnych.