Obsługa spedycyjna wspiera w każdym momencie

Przez spedycję rozumie się najczęściej ogół czynności transportowych, mających na celu przewóz towarów. Faktycznie jest inaczej – spedycja dzieje się już podczas planowania operacji.

Spedytor, czyli autentyczny realizator spedycji, to człowiek odpowiedzialny za ważne aspekty tej czynności: jest on handlowcem i – po trosze przewoźnikiem we własnej osobie. Usługi przezeń realizowane, a z którymi jest utożsamiany, są de facto zwieńczeniem wcześniejszych czynności.

W pierwszej kolejności spedytor realizuje umowę przez kontakt z klientem. Zamawiający stawia tu swoje wymagania, a spedytor zestawia je z możliwościami firmy.

Opisany temat przygotowaliśmy mając na myśli Twoje potrzeby. Czekamy na twoją opinię, czy podoba Ci się wpis. Daj nam znać – przejdź do strony autokary lublin !

Już w trakcie rozmów padają słowa o czasie realizacji transportu, rodzaju ubezpieczenia materiału itp. Generalnie lista wymogów zamawiającego zależy tylko od jego samego – spedytor odpowiada wyłącznie za podtrzymanie relacji i dogranie szczegółów umowy.

Kolejne ustalenia to specjalistyczne plany przewozu i pomoc w odprawie bez vat. Firma spedycyjna „czarno na białym” przedstawia drugiej stronie całość spedycji, z uwzględnieniem warunków przejazdu, wymagań klienta, jak również warunków prawnych. Po dokładniejszej rozmowie spedytor podaje wstępną stawkę za wykonanie zadania spedycyjnego. Zwieńczeniem umowy jest przejazd towaru, za który odpowiada wynajęty później przewoźnik.

Jeśli zleceniobiorca akceptuje warunki spedytora, ten ostatni sporządza stosowną umowę która jest podstawą do powiązania klienta z firmą spedycyjną. Ogólnopolska organizacja spedycyjna stwierdza, że prawidłowo wystawiona umowa powinna zawierać m.in.: zakres działań, typ przesyłki, dane techniczne towaru (masę, pomiary, objętość itp.) i wszelkie inne kluczowe do realizacji udanej spedycji formalności. Najbezpieczniejszą formą powiązania dla klienta jest pismo, nie ma jednak przeciwwskazań do zawarcia umowy przez internet lub ustnie.

Umowy na transport dzieł mogą dotyczyć jednego transportu, mogą też określać ilość przejazdów i czas realizacji transportów (tydzień, miesiąc). Prawdziwa „zabawa” rozpoczyna się na dobre przy … następnej dokumentacji. Załatwienie formalności przewozowych, również za przewoźnika, ewidencja ilościowa i co do jakości, zarówno przed, jak i po przejeździe itd. to przykłady – przed wykonawcą spedycji jest cała masa obowiązków, które musi spełnić, aby umowa została dobrze zrealizowana.