Jakie ogrodzenie dopiero co nabytej działki używane jest najczęściej aktualnie?

Dopiero co kupiona działka nie ma na ogół żadnego ogrodzenia. Jeśli czeka nas niemała inwestycja, która związana jest z budową, to niechętnie wydamy kilkanaście tysięcy złotych na drogie ogrodzenie, które złożone jest z wykonanych ze stali przęseł lub paneli ogrodzeniowych.
Najmniej kosztownym oraz zazwyczaj spotykanym rodzajem ogrodzenia jest siatka, która jest ocynkowana albo powlekana tworzywem.

Obecnie najwygodniejsze to ogrodzenia siatkowe systemowe, które są złożone z siatki ocynkowanej i słupków powlekanych tworzywem i płyty prefabrykowanej, która może służyć jako podmurówka. instalacja ogrodzenia z siatki zaczyna się od przygotowania terenu. Wszelkie przeszkody tzn. krzewy, kamienie i pozostałe korzenie drzew, które znajdują się w linii ogrodzenia, należy usunąć.

Podobny fascynujący post umieszczony jest tu, więc odwiedź witrynę kontener samowyładowczy i zobacz, jakie treści tam znajdziesz. One też Cię zaciekawią.

Jeśli działka jest nierówna, to należałoby to zlikwidować a to sprawi, że ogrodzenie zamontowane będzie w jednym poziomie. Jeśli nie można wyrównać gruntu, to należy dostosować umiejscowienie ogrodzenia do odchyleń, które istnieją. Wtedy stosuje się stopniowanie ogrodzenia, albo jeżeli siatka jest mocowana bez podmurówkowej płyty to można zainstalować ją pod odpowiednim kątem.

Mieszkania Przy Wspólnej w Sulejówku

Autor: Włodarzewska S.A.
Źródło: Włodarzewska S.A.
Prace są rozpoczynane od montażu słupków ogrodzeniowych, które zabetonowane muszą być w gruncie. Na ogół używany jest do tego cement portlandzki, który łączony jest z kruszywem lub w niektórych wypadkach gotowy suchy beton techniczny, który rozrabiamy tylko z wodą. Słupki są betonowane na głębokości 80-110 cm w zależności od granicy, na której zamarza grunt. Rozstaw słupków to zazwyczaj 2-3 m w zależności od terenu oraz od typu ogrodzenia. Jeżeli instalowana jest płyta podmurówkowa, w takiej sytuacji rozstaw jest zależny od długości płyty, która ma około 2,5 m.

Na rogach i końcach ogrodzenia są instalowane dodatkowe podpory do słupków, które wzmacniają słupki skrajne. Jeśli długość boku ogrodzenia jest większa niż 40 metrów, to należy zainstalować słupek wzmacniający z podporami, który będzie usztywniał ogrodzenie.