Jak można wykorzystać otrzymane uprzednio referencje, aby dostać lepszą pracę?

W życiu codziennym opinia, którą posiadamy u innych ludzi jest niezwykle istotna. Nie inaczej jest w sytuacji, kiedy szukamy nowej pracy. Także w dostępnych w internecie przykładach CV znajduje się często oddzielna rubryka która dotyczy ocen od poprzednich pracodawców.
Z tego też powodu kiedy poszukujemy lepszej posady, jeśli to tylko możliwe, należałoby uzyskać właściwe dla nas referencje od wcześniejszego pracodawcy.

Jeżeli je otrzymamy, informacje o nich należałoby zamieścić w CV. Niestety pracodawcy nie w każdym wypadku im ufają, gdyż często pisze je samodzielnie odchodzący pracownik, który przynosi poprzedniemu przełożonemu dokument do podpisu. Dlatego też zamiast samych referencji, warto jest umieścić numer telefonu do bezpośredniego kierownika w byłej spółce. O wiele podniesie to naszą prawdziwość w oczach potencjalnego kolejnego kierownika.

Ten artykuł posiada fascynujące dane na omawiany temat – jeżeli chcesz uzyskać większą ilość wpisów, to odwiedź stronę (http://jednosc.pl/en/products/wheat-pellets), która przedstawia zbliżone problemy.

To ważne, gdyż dla niego ocena wystawiona przez osobę, z jaką wcześniej ściśle współpracowałeś jest bardziej istotna niż nawet opinia wyższego szczeblem prezesa. Jest tak z tego powodu, że tego typu osoba wielokrotnie podpisuje dokumenty bez czytania. Twój bezpośredni zwierzchnik natomiast zna Twój charakter oraz Twoje możliwości i umiejętności.

przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Dodatkowo wartościowym źródłem danych o Tobie mogłyby być opinie od interesantów, z którymi uprzednio współpracowałeś. Zdarza się sytuacja, w której masz dużo opinii wystawionych przez wcześniejszych kierowników. Naturalnie nie ma potrzeby umieszczania je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się wyłącznie na ludziach, z jakimi współpracowałeś najściślej. Poza tym opinie, które zamieszczasz w CV będą znacznie lepsze, jeżeli podasz stanowiska, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.